Tư vấn dịch vụ
0904.959.669
vi en

Bảo vệ mục tiêu di động

      Mục tiêu di động: Là những mục tiêu có sự chuyển động về không gian và vị trí địa lý. Mục tiêu di động bao gồm hàng hoá có giá trị được vận chuyển bằng các loại phương tiện vận tải và con người. Trên thực tế còn có thể có mục tiêu mang tình chất hỗn hợp, tức là mang một số tính chất của mục tiêu cố định, hoặc vừa cố định, vừa chuyển động.

Nổi bật nhất trong nhóm mục tiêu này là bảo vệ cho các chi nhánh ngân hàng và các phòng giao dịch. Mỗi nhân viên tham gia bảo vệ các mục tiêu này đều phải đáp ứng được yêu cầu về: tố chất thân thể, phản ứng nhanh, nhạy bén, quan sát tốt và xử lý tình huống hiệu quả.

Công ty Đông Nam Á chúng tôi là công ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ mục tiêu di động. Hệ thống chi nhánh ngân hàng SeABank và các phòng giao dịch là đối tác lâu năm của công ty Đông Nam Á.

Và chúng tôi – chưa bao giờ để họ thất vọng!

Các dịch vụ khác

Thư viện ảnh

Giấy phép & chứng nhận

Khách hàng

Br1