Tư vấn dịch vụ
0904.959.669
vi en

Bảo vệ yếu nhân

 Yếu nhân: là những người quan trọng, có tầm ảnh hưởng nhất định trong doanh nghiệp; ngành nghề; tổ chức văn hóa - xã hội; tổ chức kinh tế hay chính trị của quốc gia. Yếu nhân có thể là: chủ doanh nghiệp; ca sĩ; chính khách…

Để bảo vệ cho Yếu nhân, người bảo vệ chuyên nghiệp cần rất nhiều kỹ năng như: kỹ năng võ thuật nâng cao, kỹ năng xử lý tình huống tốt, kỹ năng quan sát và che chắn hợp lý, kỹ năng kiểm tra kiểm soát phải thật thành thạo.

Công ty bảo vệ Đông Nam Á luôn yêu cầu đối với nhân viên bảo vệ “phải đặt an toàn của Yếu nhân lên trên an toàn của bản thân” do đó mỗi nhân viên tham gia bảo vệ yếu nhân của chúng tôi đều phải là lực lượng tinh nhuệ nhất, nhạy bén nhất.

Các dịch vụ khác

Thư viện ảnh

Giấy phép & chứng nhận

Khách hàng

Br1