Tư vấn dịch vụ
0904.959.669
vi en

Giới thiệu chung

 

 * Tầm nhìn

Phương châm hoạt động GIỮ VỮNG THÀNH QUẢ CỦA BẠN,  Đông Nam Á phấn đấu trở thành Công ty dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho các Ngân hàng.

*  Sứ mệnh

Xây dựng Đông Nam Á thành Công ty bảo vệ dẫn đầu về số lượng và chất lượng nhân viên bảo vệ, đồng thời là một trong những công ty hàng đầu kết hợp sử dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và điều hành nghiệp vụ.

*  Chiến lược phát triển

Nền tảng phát triển dựa trên các yếu tố:
  -    Phương pháp quản trị hiện đại và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đặc sắc.

  -    Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp và gia tăng giá trị cho khách hàng.Khi sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty TNHH MTV Đầu tư Dịch vụ Bảo vệ Đông Nam Á Quý khách hàng sẽ đạt được:

*  Lợi ích về nghiệp vụ bảo vệ:

       -    Các bảo vệ được tuyển chọn và được đội ngũ giáo viên dày kinh nghiệm trong ngành công an, quân đội đào tạo. Hồ sơ tuyển dụng được kiểm duyệt, xác minh lý lịch, kiểm tra kiến thức nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử…
 -     Có phương án, quy chế bảo vệ và các bước thực hiện chính quy, chuyên nghiệp.

 -    Đội thanh tra kiểm tra hoạt động 24/24h

*  Lợi ích về tài chính: Với chi phí dịch vụ tối thiểu, Khách hàng sẽ không phải quan tâm tới các khoản phí:

       -   Chi phí bộ máy tuyển dụng và quản lý nhân sự
 -   Chi phí huấn luyện và đào tạo nhân viên bảo vệ.

 -   Chi phí đầu tư trang thiết bị bảo vệ, công cụ hỗ trợ và trang phục.

 -   Các chi phí bảo hiểm, phúc lợi v/v... Theo quy định của Nhà nước
 -   Chi phí các ngày nghỉ lễ, chi phí thêm giờ …..

*   Lợi ích phi tài chính khác:

       -   Đảm bảo hình ảnh và chất lượng dịch vụ: Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp và có tính hệ thống, chất lượng, hình ảnh dịch vụ thống nhất trên toàn quốc.
 -   Thuận lợi trong công tác giám sát và quản lý hoạt động bảo vệ : thông qua một đầu mối duy nhất mọi yêu cầu của Ngân hàng sẽ được triển khai trên toàn hệ thống và được đảm bảo trách nhiệm và uy tín trong việc thực hiện.

 -   Nhu cầu bảo vệ - an toàn được đảm bảo tối đa 24h/24h.

 -   Bảo mật công nghệ và bí mật kinh doanh.

 -   Phương án bảo vệ tối ưu và toàn diện ...

Thư viện ảnh

Giấy phép & chứng nhận

Khách hàng

Br1